Projektą sudarė trys vienodai svarbios dalys: tai meno platformos online Art Cart pristatymas, menininko Igno Maldžiūno parodos “USA: Untitled Spaces of America” atidarymas ir Gabanoto Bosisto koncertas. Visam šiam vyksmui A/D parinko netradicinę Vilniaus oro uosto erdvę. Paroda vyko ne šengeno zonoje, atidarymas prasidėjo vidurnaktį, visi svečiai su savimi privalėjo turėti asmens dokumentus. Renginys, facebook platformoje sukėlęs tikrą intrigą – ką visi tie žmonės naktį daro Vilniaus oro uoste?

Client: Art-Cart/ www.art-cart.eu

A/D: koncepcija, komunikacija, pr, partneriai.